ליבליך-מוזר, משרד עורכי דין, מתמחה בייצוג נתבעים בתובענות ייצוגיות בסוגיות החוק להגנת הצרכן, נזיקין, ביטוח בריאות ממלכתי, רגולציית תקשורת, רגולציית בריאות

למשרד ליבליך-מוזר התמחות מיוחדת בייצוג נתבעים בתובענות ייצוגיות בסוגיות החוק להגנת הצרכן, נזיקין, ביטוח בריאות ממלכתי, רגולציית תקשורת, רגולציית בריאות ועוד. בין לקוחות המשרד נמנים תאגידי ענק מתחום הבריאות, תקשורת, אינטרנט, עיתונות ועוד.

תובענות ייצוגיות