אבן היסוד של ההשקפה הסוציו - משפטית של המשרד הינה שמירה על זכויות אדם בסיסיות ושמירה על שלטון החוק. בהתאם לכך, מתגייס המשרד לתרום לחברה ולסביבה , ומטפל במקרים פרו- בונו בעלי חשיבות ציבורית , בהם חש המשרד מחויבות מוסרית להעמיד את כישוריו המקצועיים. המשרד מייצג יוצרים וסופרים, מטפל בפרסומים בעלי ערך חברתי, בתביעות דיבה מיוחדות ועוד .

מעורבות חברתית וקהילתית

Copyright 2014. All rights reserved.