בוגר אוניברסיטת תל-אביב ( LL.B)

חבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 1990.

עוסק בתחומי הפעילות של המשרד עבור כלי התקשורת, כמו גם ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות, ייצוג חברות ביטוח ומעסיקים.

עו"ד פז מוזר

שותף בכיר

Copyright 2014. All rights reserved.