עו"ד חגי הויכהויזר. עוסק בדיני ביטוח ונזיקין

בוגר מכללת שערי משפט (L.L.B)

חבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2009

עו"ד הויכהויזר עוסק בדיני ביטוח ונזיקין

עו"ד חגי הויכהויזר