המשרד מטפל בסוגיות משפטיות במשפט העבודה עבור מעסיקים, הכולל הסכמים קיבוציים, עריכת וטיפול משפטי בחוזים והסכמים, הגבלות עיסוק, התארגנויות ראשוניות, הליכים בפני משרד הכלכלה, תובענות ייצוגיות ועוד.

דיני עבודה

Copyright 2014. All rights reserved.