משרד עורכי הדין ליבליך-מוזר מתמחה בדיני קניין רוחני זכויות יוצרים סימני מסחר סודות מסחריים זכיינות והסכמים מסחריים

קניין רוחני

המשרד צבר מומחיות מיוחדת בדיני הקניין הרוחני, עבור נתבעים ותובעים כאחד. המשרד מייצג את לקוחותיו בתחום זה על היבטיו השונים הכוללים זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכיינות, הסכמים מסחריים ועוד.

בנוסף, המשרד מלווה ומייצג לקוחות להם דילמות IP בינלאומיות, הנובעות מאופיין המורכב של מוסכמות הסייבר, כמו גם מהיעדר הרגולציה או מקיומן של פעולות רגולטוריות בינלאומיות סותרות.